4Imago ziet het als haar missie om bedrijven effectief en succesvol te laten zijn door vanuit de identiteit van, en de passie in het bedrijf, een eerlijk verhaal op te bouwen dat de grondslag vormt voor de uitstraling, het imago en de reclamemix van het bedrijf.